Правила на директорията Websuper

На този сайт можете да качвате уникални статии с линк. За да добавите статия трябва да се регистрирате.  Всяка,  добавена статия статия се проверява от администратора и ако отговаря на условията се публикува. Статиите, които не отговарят на условията биват изтривани.

Изисквания към текста на статиите:

  • Грамотен и добре поставен текст с обем минимум 350 думи.
  • Текста трябва да е уникален. Уникалност не по-малко от 95%.
  • Статията трябва да е разделена на абзаци.
  • Можете да поставите не повече от  1 линк в една статия.
  • Връзките се поставят в абзаците на текста, а не в заглавията или под заглавията и не се удебеляват( без Bold, strong…).
  • Към статията можете да добавите само един етикет.
  • Приемаме статии български или руски език.
  • Нямате право да публикувате статиите, които сте качили в други директории. Ако забележим такова нещо ще изтрием всички ваши статии.

Авторът на статията носи пълна отговорност за написано в нея. Спазвайте закона за авторското право! Екипа на websuper не носи отговорност за написаното в статиите, но ако бъдем уведомени за злоупотреби ще изтрием тези статии веднага щом можем.

Запазваме си правото да променим правилата по всяко време, без да изпращаме уведомление за това това.