Колко струва един павилион?

Павилионите, наричани още будки, като възможност да се започне малък бизнес или да се разшири вече съществуващ, през последните години се превърнаха в популярен вариант за успешна търговска дейност. Всеки един павилион може да служи за различни цели, като предимствата му са мобилност, лекота на конструкцията, здравина, удобства и достъпна Прочетете повече…

Каква отговорност носи счетоводителя?

Отговорността на счетоводителя може да се определи като етична отговорност. Счетоводителят носи отговорност към своите клиенти, мениджърите на компанията, инвеститорите и кредиторите, както и към външни регулаторни органи. Също така отговаря за валидността на финансовите отчети и трябва да изпълнява задълженията си съгласно всички приложими принципи, стандарти и закони. Счетоводителят Прочетете повече…

Как се регистрира фирма – ET ?

Всеки човек има правото на предприемачество, като тази свобода на икономическа изява е регламентирана в различните закони и постановления, уредени от държавата. В последните години се повишава интереса на гражданите към започване на собствен бизнес, предвид по-благоприятната икономическа обстановка в страната. Не е задължително инвестирането на значителна сума при регистрирането Прочетете повече…