Авторство на сайта

Правилно подбраната на информацията за автора е ключ към успеха. Във websuper.net, авторите могат да запълнят информацията за себе, дейността си и присъствието си в социалните мрежи.  Тази  информация ще се вижда в полето Био под всяка ваша публикация.

Запълване на авторски данни:

Регистрираме се на сайта.

Отиваме в настройките на профила си.

Публикуваме тази информация за  себе си, която смятаме, че ще е полезно да се вижда под статиите, които публикуваме.