Бутоните са компоненти от електрическата верига, които се използват за включване или изключване. Те имат свойството да отварят и затварят електрическата верига. Най-често използваните бутони са тези, които включват или изключват осветлението. Те могат да са в две състояния – включено и изключено. Само с едно докосване те могат да включат осветлението в дома или офиса. Бутоните имат и много широко промишлено приложение. Те се използват и за включване и изключване на сложни машини и вериги в индустрията.

 

Операция

Бутоните могат да се включват или изключват ръчно. Това означава, че всеки може да контролира потока от електрическа енергия в определена верига. Това може да е стартовият бутон, който натискате всеки ден, за да включите компютъра си. Такива са и бутоните, които са разположени на клавиатурите.

 

За управлението на движението и действията на машините често се използват и автоматични бутони. Те могат да се използват в много и различни индустрии, за да задвижват различни видове машини. Пример за автоматичен бутон може да бъде онзи, който се поставя на гаражната врата. Той има няколко датчика, които засичат движението и позволяват на врата да се отвори или затвори.

 

Бутоните са прости електрически устройства, които съдържат няколко компонента. Най-разпространените видове бутони имат еднакво устройство и елементи. Те могат да се използват в много различни приложения и са изключително полезни е ежедневието.

 

Компоненти на бутоните

Бутоните включват или изключват потока на електричество във верига. Това означава, че те притежават елементи, наречени блокиращи контакти. Именно те отговарят за прекъсването или пускането на тока да потече. Бутоните имат и различен външен вид. Това е изключително важно за големите електронни табла. Различните форми на бутоните дават възможност с тях да се оперира бързо и лесно. Някои от тези елементи са разработени със специални сигнални светлини. Включват се или се изключват, когато сигналната светлина се включи.

 

В някои заводи има електрически вериги, които трябва да работят само при определени условия. Често за тях се използват бутони, които имат специални предпазител, които дава възможност само на някои работници да оперират с тях.

 

Ключовете помагат за започването или приключването на много различни процеси. Те могат да използват различни сензори, за да се задействат. Бутоните често се разработват, за да бъдат чувствителни на температура, електричество, сила или напрежение. Това са процеси, които предизвикват сензорите и позволяват нивото на контрола в електрическата верига да се повиши. По този начин големите производства са в състояние да автоматизират редица процеси, за които не е необходима човешка преценка.

 

Простото устройство

Бутоните имат изключително просто устройство, което се състои от две метални пластини, които могат да отварят или затварят електрическата верига. Токът по нея потича или спира да тече само с едно докосване на бутона. Материалът, който се използва за производството на пластините, се подбира много внимателно. Той не бива да е податлив на корозия. Това удължава живота на бутона и измества нуждата от неговата смяна. Въпреки че бутоните се изработват от благородни материали, цената им е относително ниска. Потребителите могат да намерят много сигурни предложения на пазара, които да им вършат работа в продължение на много години.


0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *