Европейското финансиране

Публикувано от teddyn1 на

С навлизането на България в Европейския съюз се отключиха много възможности за развитие. Благодарение на европейското финансиране могат да се осъществят много проекти, както и програми в най-различни области като например: хуманитарна помощ, здраве, защита на потребителите, опазване на околната среда и не на последно място в образованието.

Какво представлява европейското финансиране

Като идея европейското финансиране представлява главно безвъзмездно отпускане на парични средства за реализиране на различни идеи и проекти по дадени програми.
Всичко това обаче се осъществява под строг контрол. Целият процес по усвояване и реализиране на дадения одобрен проект се контролира по отношение на това дали се усвояват правилно паричните средства, дали това се случва при прозрачни условия и дали дадената сума се изразходва отчетно.

Процесът по кандидатстване, одобряване и отпускане на европейските парични средства всъщност представлява не толкова лесна задача не само защото съществуват най-различни проекти и програми, като например ПРСР, но и защото съществуват строго установени правила, които трябва да се спазват. В този смисъл европейското финансиране се смята за сложно като процес точно заради широкото разнообразие от програми и проекти, които се управляват от различни органи. Държавите членки на Европейския съюз например управляват повече от 70 % от бюджета му, като тук се включват структурните фондове, посредством които се извършва европейско финансиране по различни програми и проекти в сферата на регионалната политика, образователния, както и социалния сектор, и селското стопанство ( в това число се включва и помощта, която се оказва на селските стопани).

Колко вида европейско финансиране съществуват

По отношение на видовете европейско финансиране трябва да се отбележи, че съществуват два основни параметри, по които се осъществява разделението, а именно финансиране на безвъзмездни парични средства за специални проекти – като тук една част от паричните средства идват от Европейския съюз, а остатъка от други източници, и договори за обществени поръчки като например различни дейности, услуги или стоки. Самото предоставяне на поръчките се извършва чрез участие в различни търгове.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

4 + 2 =