Изборът на счетоводни услуги – важно изпитание за интелекта

Публикувано от Администратор на

счетоводни услуги

счетоводни услуги

Началото на счетоводната отчетност трябва да се търси още в дълбока древност. Започването на материалното производство и неговият обмен са породили нужда от отчетност и контрол над процесите от древния човек. Още оттогава съществуват разни прийоми, които поставят пред сериозно изпитание интелекта на ползвателя на такава отчетност, наричана в по-ново време счетоводна отчетност. Разликите в технологичната и методологична обосновка на тази отчетност, преди и сега са малки. Достатъчно е тя да обхваща и отразява вярно средствата на отчетния субект и всички изменения, които стават в тях в резултат на стопанските процеси и явления, както и такива с непредвидим или случаен характер(бедствия, катастрофи и други). Исторически пръв е определил счетоводната отчетност, Лука Пачиоли, който е дефинирал, че предмет на счетоводното отчитане е всичко онова, което по мнение на самия търговец му принадлежи като движим или недвижим имот.

Когато става дума за прийоми, оказващи влияние върху счетоводния процес, то те са такива, които могат да действат както в положителна, така и в отрицателна насока, да са присъщи за субекта осъществяващ счетоводството, както и външни за него. Понастоящем счетоводният процес е добил обществена популярност, чрез наименованието счетоводни услуги, а най-популярният субект който ги упражнява е наименован като счетоводна къща.

Изборът на счетоводни услуги се обуславя от няколко значими фактора – професионалният статут на счетоводителя, неговата креативност(т.е. да успява да взема правилните решения с творчески подход, дори да включва нестандартни прийоми) и цената на която предлага тези негови услуги.

Понастоящем, в страната ни битуват разнообразни обществени схващания за това, доколко едни счетоводни услуги са с достатъчно качество, за да са надеждни и сигурни за клиента който ги потребява. Ще обърна внимание на един прийом, който е пречка. Интелекта на ползващия счетоводни услуги е изправен пред сериозното изпитание, да ползва тези услуги, независимо от значителният обем на счетоводни грешки които се допускат. Там където интелекта липсва – не съществува конфликт. Защо изпитанието е сериозно? Това е така защото, като пример, в повечето случаи изпълняващата счетоводни услуги, счетоводна къща е най-титулованата, в нея работят близки на данъчни, общински или други служители по институциите, извършват се незаконни практики и спекулации и ползвателят на тези услуги знае че може да напусне тази счетоводна къща, за да се примести в друга, но това му действие ще има сериозни последствия за неговия бизнес, поради „високият” обществен статут на обслужващата го счетоводна къща. В какво се изразява изпитанието? То се изразява в това, че абстрахирайки се от препоръки и зависимости, търсещия счетоводни услуги трябва да намери качествени счетоводни услуги, като същевременно тушира вредните последствия които го дебнат при напускането на най-титулованата счетоводна къща.


Администратор

Създател и администратор на сайта websuper . Ако желаете да се свържете с мен, може да ми пишете използвайки някой от представените на сайта контакти.

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

29 − 23 =