Коя е подходящата счетоводна къща?

Публикувано от evristika на

За да се добие първоначална представа, коя е подходящата счетоводна къща, е нужно да си зададем някои въпроси:

1.Дали е на правилното местоположение?

Всеобщото разбиране за местоположението на една счетоводна къща е,че то има голямо значение за качеството на счетоводното обслужване.Важно значение има цената на счетоводно обслужване, реализирано от счетоводната къща.Не на последно място са комуникативните възможности на счетоводителите.Някои потребители на счетоводно обслужване, не се влияят от отдалечеността на счетоводната къща и са склонни да работят чрез дистанционно обслужване

2.Използва ли гъвкав алгоритъм за работа с документацията?

 В помощ на една добра счетоводна къща иде т.нар. правилник за документооборота. Там са описани всички най-важни документи за счетоводството на фирмата,движението, съхранението и работата с тях.Този правилник е основа за качественото взаимодействие на счетоводната къща с клиентската маса.

3.Изградени ли са принципи за работа с конфиденциална информация?

 Понякога проверяващите данъчни органи не се съобразяват с процедурите при които може да се предостави една конфиденциална информация.Друг път, поради липса на правила, разсеяност и немарливост се изнася важна информация. Счетоводната къща, която държи на добрите взаимоотношения, сама иниицира договаряне по този повод, предварително, за да е наясно в какви параметри трябва да се побере в това отношение по опазването на тайни данни.

4.Работи ли в извънработно време, когато е необходимо?

 Често поради спешният характер на някои проверки, се налага бързо да се събере и обработи някаква счетоводна информация.Някои контрагенти на клиента, който е на счетоводно обслужване, забавят в своето представяне доставни фактури и техните съпровождащи документи.В такива спешни случаи, е необходимо навременно реагиране, защото за правилното изпълнение на счетоводната работа е нужно да се спазят определени по закона срокове.Неспазването на тези срокове се санкционира и не е приятно, заради чужди неуредици той да бъде с наложена санкция. Тук е същественото значение на добрата счетоводна къща, която реагира в подкрепа на клиента, независимо от неработното време.

5.Интензификация на работата в счетоводната къща води ли до качествени резултати?

 Посредством интензификацията се постига изменение на причинно-следствената връзка между резултатите и разходите, а оттам – подобрение на показателите, които характеризират ефективността на работата в счетоводната къща. Тя е процес на непрекъснато усъвършенстване на счетоводните услуги, като основен елемент в счетоводното обслужване.Много счетоводни къщи, при работата им в счетоводната сфера, не правят разлика между ефекта на обслужващата дейност и разходите за неговото получаване. Това е така, когато и ефектът, както и разходите се свеждат до труд или пък ефекта се представя като настъпили субективни изменения, които по своето естество са несъпоставими с разходваните средства.

Чрез отговорите на горепосочените въпроси, ще притежаваме начален ориентир, за избора на счетоводна къща.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

16 + = 22