Как се регистрира фирма – ET ?

Всеки човек има правото на предприемачество, като тази свобода на икономическа изява е регламентирана в различните закони и постановления, уредени от държавата. В последните години се повишава интереса на гражданите към започване на собствен бизнес, предвид по-благоприятната икономическа обстановка в страната. Не е задължително инвестирането на значителна сума при регистрирането Прочетете повече…

Искам да започна собствен бизнес

Много хора имат идеи, но не им достигат смелост и хъс да ги реализират. А колкото и да е добра една идея, ако не се реализира, то тя няма никакъв смисъл. Затова ако имате идея, не се плашете от нищо и мислете, мислете сериозно и непрекъснато за нейната реализация. Търсете Прочетете повече…